Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2021

olaf Holzapfel
Ovra da plantas
18.09.-14.11.2021​

Olaf Holzapfel (*1967, D) crescha si en la Republica democratica tudestga e vegn sco fugitiv la primavaira 1989 sur l'Austria e l'Ungaria en la Republica Federala Tudestga. Suenter lungs viadis ed il temp da studi a Dresden sposta el ses center da vita la finala a Berlin. Cunfins e passadis furman er en sias installaziuns ed en ses maletgs motivs periodics. Holzapfel chapescha ils spazis da viver da noss preschent sco fluctuants. L'installaziun Ovra da plantas (2021) ch'el realisescha en il Museum d'art dal Grischun para – malgrà sia monumentalitad – permeabla, leva ed illustrativa. Da travs da lain construescha el per sia emprima exposiziun instituziunala en Svizra ina construcziun che furma la puntanada per ina paraid ondulada da millis fustis da channas. L'odur e l'aptica da las channas entretschadas sco er la construcziun da travs reflecteschan latiers che ervas dultschas e lain èn materials essenzials da la natira. Els influenzeschan nossa architectura e nossa cuntrada. Cun il return a las tradiziuns ruralas illuminescha el lur actualitad e mussa, co che materias primas che creschan suenter stattan en moda ecologica en il focus da la midada sociala.
Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00