Partenadis​

Il museum d'art dal Grischun è in lieu d'inscunters e da barat.
Latiers tutga per nus er il barat cun noss partenaris. L'art è adina er communicaziun ed in catalisatur per discurs. El sveglia passiun e pretenda da giuditgar, da prender posiziuns, da reponderar opiniuns e posiziuns – ditg en paucs pleds: el provochescha discurs davart ils cuntegns e davart las observaturas ed ils observaturs sezs. Pervia da quai è l'art pir propi interessant, sch'ins al parta e discuta cun auters umans.

Nus chapin l'art er sco eveniment social. Partenadis muntan per nus da viver questa concepziun, da sa barattar e da rimnar cuminaivlamain experientschas cun l'art per stimular, per enritgir e per sviluppar vinavant noss pensar. Nossa pretensiun è quella da realisar quai vicendaivlamain en partenadis. Nus vulain ans sviluppar vinavant ed essan interessads vi da chaussas novas. Il pli gugent cun partenaris che s'engaschan medemamain sco nus.

Nus partenadis

Contact
Stephan Kunz
Directur artistic
stephan.kunz@bkm.gr.ch
T +41 81 257 28 70