Impressum

Editur
Museum d'art dal Grischun a Cuira
Bahnhofstrasse 35
7000 Cuira
T +41 81 257 28 70
info@bkm.gr.ch

Concepziun
WBG SA, Turitg
www.wbg.ch

Sustegn tecnic
seven49.net Chur SA
www.seven49.net

Copyright
Ils dretgs dals texts e dals maletgs han il museum d'art dal Grischun resp. ils fotografs ed auters auturs. Las illustraziuns ed ils texts cuntegnids sin la pagina d'internet servan a l'infurmaziun davart il museum d'art dal Grischun. Intents d'applicaziun commerzials e l'utilisaziun en publicaziuns èn permess mo cun l'approvaziun precedenta en scrit dal museum d'art dal Grischun.

Infurmaziuns

Il museum d'art dal Grischun a Cuira controlla ed actualisescha permanentamain las infurmaziuns sin questa pagina d'internet. Ina responsabladad u ina garanzia per la correctadad da las infurmaziuns che vegnan messas a disposiziun na vegn dentant betg surpigliada.
Per motivs d'ina meglra legibladad vegn duvrada tar designaziuns generalas da persunas adina la furma masculina. Sch'i na vegn betg precisà, è adina manegiada er la furma feminina.
Il museum d'art dal Grischun po renviar ad autras paginas d'internet cun agid da hyperlinks. Per ils cuntegns da las paginas colliadas cun in link, n'è il museum betg responsabel.