Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2023

Linda Semadeni. premi d'art Manor grischun
18-02 - 02-07-2023​

Foto: Björn Allemann
En l'exposiziun dal Museum d'art dal Grischun mussa Linda Semadeni stampads a format grond sin duas paraids oppostas. La basa per quests stampads è ina vasta seria da dissegns da l'onn 2023. E per quests dissegns ha l'artista fatg in sondagi performativ. En mintga stritg ed en mintga segn sa mussan ils moviments da Linda Semadeni. Sin plirs tschients fegls divida ella – cun storscher e cun repeter – las cumbinaziuns da pleds sco «I'm not a nice girl» u «I'm a hot nice girl» en lur fragments. Applitgads vegnan plastic, sprays, fieu, palpiri fotografic, chavels, fieuters e folia pulstrada cun aria. L'imprevisibel è il princip concepziunal.

Sa basond sin duas reproducziuns da quests dissegns elavura l'artista dus novs maletgs digitals. Ord il center dals stampads ans contempla mintgamai in egl. Cun integrar sin ils stampads ils pleds «not» e «hot» examinescha Linda Semadeni er qua la transiziun tranter il maletg e la lingua.
Cun las variantas da la frasa circumdescha Linda Semadeni l'ambivalenza da noss temp preschent. Sco simbol da musters da pensar collectivs eruescha ella il temp contemporan e metta en dumonda nossa societad da prestaziun. Las cumbinaziuns da pleds «I'm not a hot nice girl» u «I'm not a nice girl» sveglian aspectativas envers ils maletgs dal corp, envers cumportaments, envers stereotips u envers il squitsch d'avair success e neutraliseschan en il medem mument questas aspectativas. Linda Semadeni da respunder la dumonda, co che nossas acziuns e noss patratgs vegnan influenzads, e l'exposiziun prenda ella sco tribuna da sias reflexiuns.

Tar l'exposiziun cumpara ina publicaziun cumplessiva cun illustraziuns da la seria da dissegns cumpletta. La publicaziun cuntegna dus texts dad Alan Longino e Damian Jurt.

Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00