Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

DISCURS D'ART

Il discurs d’art ha lieu exclusivamain davant ils originals ed è concepì confurm al stgalim da scola respectiv. Partind dal mund d’experientscha individual da las participantas e dals participants vegn tschertgà in dialog. Elements interactivs durant la visita guidada porschan a las scolaras ed als scolars supplementarmain in access experimental e material a las ovras.

PURSCHIDAS PER CLASSAS DA SCOLA TAR LAS EXPOSIZIUNS ACTUALS

Augusto Giacometti. Contemplazione
Lavurs sin palpiri

28-01 – 28-04-2024
Augusto Giacometti era in «maister da las colurs». Savens tscherniva el crida da pastel u colurs d’aquarel traglischantas per tschiffar l’intensitad irisanta da las alas da tgiralla u la transparenza da fanestras da vaider. Tar ses meds d’expressiun artistics ils pli impurtants tutgan ils dissegns e las lavurs sin palpiri. En ils lavuratoris ed en ils discurs d’art explorain nus, co ch’el ha laschà traglischar las colurs en sia pictura.

Co che la lingua inventa il mund
24-02 – 28-07-2024
Pir cun la lingua han ils umans obtegnì la pussaivladad da discutar in cun l’auter davart chaussas e d’inventar istorgias. Tge impurtanza han dentant la lingua e la communicaziun en l’art figurativ u en noss mintgadi? L’exposiziun tracta questa dumonda e focussescha en quest connex sin la cuntrada linguistica e culturala multifara dal Grischun. Cun questa expressiun regiunala vegn in tema principal da la cultura da l’uman discutà e mess en connexs globals. En ils lavuratoris ed en ils discurs d’art analisain nus a maun d’ovras tschernidas la relaziun tranter l’art ed il raquint.

Fixar in termin ordavant
Lingua: tudestg, rumantsch (sursilvan), italian
Durada: 90 minutas
Custs: Per las scolinas, per las scolas popularas, per las scolas medias e per las scolas professiunalas dal chantun Grischun gratuit. Per las scolas autas spezialisadas e per classas da scola extrachantunalas 150.00 francs (excl. TPV / incl. entrada).

Annunzia
PDF
Formular d'annunzia per classas

Indemnisaziun dal temp da viadi
PDF
Indemnisaziun da viadi per classas

Urden da chasa
PDF Urden da chasa per classas

Infurmaziun ed annunzia
kunstvermittlung@bkm.gr.ch
T +41 81 257 28 72

Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00