Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

DISCURS D'ART

Nus ans legrain da la gronda dumonda da lavuratoris e da discurs d'art per classas da scola. En il fratemp èn omaduas purschidas occupadas fin las vacanzas da stad. 

Gugent vulain nus encuraschar persunas d'instrucziun da visitar il museum independentamain cun lur classas da scola. Per quest intent mettain nus a disposiziun materialias. Per exempel la «Ideenbox» ch'è vegnida concepida da nov. Ella cuntegna 50 cartas per inscunters d'art ludics cun 25 ovras da la collecziun dal Museum d'art dal Grischun. Il carnet respectiv porscha ultra da quai ulteriuras activitads per l'instrucziun. Las classas senza manadra u manader ston vegnir annunziadas a l'Intermediaziun d'art.

PURSCHIDAS PER CLASSAS DA SCOLA TAR LAS EXPOSIZIUNS ACTUALS

Ilse Weber. Clera notg
18-02 fin 30-07-2023

Dieter Roth. Pressegià stampà squitschà
29-04 fin 27-08-2023

Fixar in termin ordavant
Lingua: tudestg, rumantsch (sursilvan), talian
Durada: 90 minutas
Custs: Per las scolinas, per las scolas popularas, per las scolas medias e per las scolas professiunalas dal chantun Grischun gratuit. Per las scolas autas spezialisadas e per classas da scola extrachantunalas 150.00 francs (excl. TPV / incl. entrada).

Annunzia
PDF
Formular d'annunzia per classas

Indemnisaziun dal temp da viadi
PDF
Indemnisaziun da viadi per classas

Urden da chasa
PDF Urden da chasa per classas

Infurmaziun ed annunzia
kunstvermittlung@bkm.gr.ch
T +41 81 257 28 72

Museum d'art dal Grischun Bahnhofstrasse 35 CH-7000Cuira T +41 81 257 28 70 . info@bkm.gr.ch
Ma-Du 10.00 – 17.00 Gi 10.00 – 20.00