Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

Beatrix Sitter-Liver (*1938)
Flerdner Heutücher
der Tod der Ahnen

Beatrix Sitter-Liver,​ Flerdner Heutücher – der Tod der Ahnen, 1981–1989
Cun la persvasiun che textilias èn munds surcusids, ha la graficra, artista da textilias e dissegnadra Beatrix Sitter-Liver (Cuira *1938) che viva e lavura a Berna regalà l'installaziun imposanta ch'ella ha fatg a chaschun da l'exposiziun "Archiv – 80 onns art grischun" al museum d'art dal Grischun.
Tras la preschentaziun dals set batlinis da mangola da 200 x 200 cm sin il palantschieu, al palantschieu sura u vid la paraid d'in local d'exposiziun plazzads dasper 60 fegls grafics (serigrafias e fotolitografias) daventan ils ponns che vegnivan utilisads per purtar fain sin ils prads da muntogna raquintaders robusts: Els rapportan d'ina pitschna vischnanca – il lieu d'origin da l'artista – e d'ina vita plain lavur ch'è però vegnida manada en accordanza cun la natira.
Durant 8 onns (1981–1989) ha Beatrix Sitter-Liver rimnà ils ponns e dà als purs persuenter novs tocs tessids a maun. La midada da la vita da mintgadi e pia la "mort" da las tradiziuns sa manifesteschan en il spazi, in mund ch'ins vesa adina pli savens mo sin fotografias, daventa percepibel.
Beatrix Sitter-Liver (Cuira *1938)
Flerdner Heutücher – der Tod der Ahnen
[Ils ponns da Flearda – la mort dals antenats]
1981–1989
Installaziun variabla
ponns da mangola, 7 tocs,
mintgamai 200 x 200 cm
serigrafia e fotolitografia, 60 tocs,
mintgamai 60 x 60 cm
Museum d'art dal Grischun Cuira,
donaziun da l'artista (2017)
  • Rumantsch
Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00