Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2012

​Rémy Zaugg
1988-08-19: 10-18
08.09. – 18.11.2012

Il museum d'art dal Grischun a Cuira ha preparà in ritg program d'exposiziun per quest atun. Duas novas exposiziuns sa deditgan a dus artists svizzers impurtants ch'èn sa fatschentads intensivamain cun dumondas da la pictura d'art, dal maletg e da la recepziun: Rémy Zaugg ed Adrian Schiess entran tuts dus en in dialog cun l'istorgia d'art e prendan en quest connex mintgin ina dal tuttafatg atgna via. Per pudair mussar las ovras da Rémy Zaugg en ina moda integrala resta il museum d'art dal Grischun avert mintgamai fin a las 18.00 durant questa exposiziun.

En il rom da FURKART ch'è vegnì creà da Marc Hostettler l'onn 1984 e tgirà dad el fin l'onn 2003 ha l'artist svizzer Rémy Zaugg (1943–2005) fatg l'onn 1988 in'acziun me¬morabla sin il Pass dal Furca. Durant 8 uras, uschè ditg sco ch'ils museums èn averts en media per di, è el sa mess cun ses chavallut e cun ina taila en la cuntrada muntagnarda – seguind la tradiziun dals picturs al liber. Sco «maletg» è resultà da questa acziun da pictura ina surfatscha colurada mo cun colur alva. Rémy Zaugg reflectescha en quest connex tant la tradiziun da la pictura da las Alps sco er l'absorpziun visuala da la cuntrada alpina. Da l'acziun efemera dattan ozendi perditga il maletg ed ina re¬gistraziun da video che furman in'ovra unitara e che vegnan preschentads per l'empri-ma giada en in'exposiziun, cumplettads d'ulteriur material documentar.

L'exposiziun vegn realisada en collavuraziun cun l'Institut Furkablick/Fundaziun Alfred Richterich e cun la Videocompany Zofingen. Da las differentas ovras pussaivlas discutadas èn vegnidas realisadas trais. L'ovra senza titel (1988-08-19: 10–18) è – sco unica – mantegnida cumplettamain.

Vernissascha: ils 7 da settember 2012, a las 18.00
Bainvegni ed introducziun: Stephan Kunz, directur dal museum d'art dal Grischun

Museum d'art dal Grischun Bahnhofstrasse 35 CH-7000Cuira T +41 81 257 28 70 . info@bkm.gr.ch
Ma-Du 10.00 – 17.00 Gi 10.00 – 20.00