Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2020

Ils misteris da Willy Reber
03.10.-13.12.2020​

En il Museum d'art dal Grischun vegn surdà dapi l'onn 2007 mintga 2 onns il Premi d'art Willy Reber. In premi renconuschì per artistas ed artists svizzers impurtants. Ma tgi è Willy Reber? En regurdientscha dal medi, collecziunist ed artist ha sia dunna Charlotte Reber-Bodmer fundà la Fundaziun Willy Reber che s'engascha adina puspè sin plaun cultural en il chantun Grischun. Il Museum d'art dal Grischun deditgescha a l'artist ussa in'atgna exposiziun e mussa lavurs ch'èn vegnidas stgaffidas tranter ils onns 1960 e 1995 per gronda part en il zuppà e che mussan sia occupaziun artistica cun l'art da ses temp.
Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00