Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2020

evelina cajacob. sautar en autra moda
21.03.-13.09.2020

Dapi passa 25 onns sviluppa Evelina Cajacob in’ovra subtila e cumplexa che vegn mussada en questa exposiziun per l’emprima giada en ina survista. Ensemen cun l’artista avain nus fatg ina selecziun da sias lavurs e concepì in’exposiziun che cumpiglia objects, dissegns ed installaziuns da video e che vegn mussada en passa indesch locals dal museum d’art dal Grischun. La situaziun architectonica specifica da l’edifizi nov e da l’edifizi vegl è gist uschè decisiva per quai sco la fina interacziun dals differents mediums. Ina successiun cronologica n’è strusch perceptibla. Anzi, i sa mussan accents, cun ils quals Evelina Cajacob è adina puspè sa fatschentada: Uschia datti retschas tematicas cun dissegns poetics; i dat l’interess per materialias, per materialitad e per la lavur a maun che tutga tiers; i dat però er l’occupaziun cun imaginaziuns includentas da temp, da moviment, da repetiziun che na sa manifesteschan betg mo en process da dissegn, mabain er en acziuns dals videos. E la finala sa tira l’occupaziun cun la lingia sco in fil cotschen tras questa ovra che dat novas dimensiuns al dissegn, e quai gist perquai ch’ella na sa restrenscha betg mo al medium dal dissegn.
En ina ligerezza fluctuanta ans maina l’artista tras in mund da maletgs fragils che sa concentrescha a l’elementar e che tutga en quest connex secturs da la vita tant emoziunals sco er intellectuals.

L’exposiziun è vegnida concepida en collavuraziun cun il Kunstmuseum Bochum.

Museum d'art dal Grischun Bahnhofstrasse 35 CH-7000Cuira T +41 81 257 28 70 . info@bkm.gr.ch
Ma-Du 10.00 – 17.00 Gi 10.00 – 20.00